Fredsprisen Odds - Få de beste oddsene på Nobels fredspris

Nobels Fredspris Vinnere 2024

Hvem får Nobels fredspris?

I desember hvert år deler Nobelkomiteen ut Nobels fredspris til en verdig vinner, som mottar prisen sin på Nobels dødsdag 10. desember.

Kriterier for å få Nobels fredspris

I Nobels testamente legges det tre ulike kriterier til grunn for å bli tildelt Nobels fredspris: «reduksjon av militærstyrker», «arrangering av fredskongresser» og «nasjonenes forbrødring». En prisvinner trenger bare å oppfylle et av kriteriene, ikke alle tre.

Det går å argumentere for at reduksjon av militærstyrker, og det å arrangere fredskongresser, er svært konkret – spesielt det å arrangere fredskongresser. Det tredje kriteriet er mye mer flytende, og det har vært en del kontroverser rundt tildelingen av priser basert på nasjonenes forbrødring.

De opprinnelige kriterien ble selvfølgelig laget i en helt annen tid, lenge før både første og andre verdenskrig. Nobel hadde heller ingen som helst anelse om hvordan vår verden skulle være påvirket av moderne temaer som atomvåpen, terror og konflikter mellom folkegrupper. Å kreve at Nobelkomitten skal holde seg slavisk til den opprinnelige intensjonen fra sent 1800-tall, blir tilsvarende bokstavtro religion.

Noen kjente mottakere av prisen

De tidlige mottakerne av fredsprisen, er personer som er relativt ukjente i dag. Det er først med prisen til Røde Kors i 1917 som vi kjenner igjen en organisasjon som er relevant i dag. I løpet av andre verdenskrig, fra 1939 til og med 1943, ble Nobels fredspris ikke delt ut – noe som føles helt riktig ut.

Gjennomgående er det mange politikere og statsledere som har mottatt prisen. Noen tildelinger har vært nesten selvskrevne, som prisen til Nelson Mandela og Frederik Willem de Klerk i 1993. Andre kan kanskje sees som en sorts oppmuntring til videre fredsarbeid, tildelingen det påfølgende året til Yasir Arafat, Yitzhak Rabin og Shimon Peres kom kanskje litt for tidlig gitt den blodige historien i ettertid.

En annen tildeling som var relativt kontroversiell var fredsprisen til Barack Obama, som han fikk nesten allerede før han hadde blitt president.

I løpet av nyere tid er Nobels fredspris dessuten tildelt flere personer og organisasjoner som arbeider for menneskerettigheter, for eksempel i form av Grameen Bank. En annen, svært kontroversiell tildeling, var fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. Denne tildelings skapte store diplomatiske problemer mellom Kina og Norge. Det kan argumenteres for at Nobelkomitten kanskje har brukt kriterien litt vel fritt i dette tilfellet.